Archive for מאי 18th, 2015

נשירת שיער

על פי הרפואה הסינית, השיער משול לדשא הגדל על פני האדמה. איכות הדשא נקבעת על פי איכות וכמות המים באדמה והחומר האורגני, כלומר, ה"זבל". כך גם השיער, איכותו נקבעת על ידי איכות וכמות הדם הזורם בקרקפת. על פי הפילוסופיה הסינית, שיער הראש הוא ההמשך המוצק של נוזל הדם. אם כך, איכות השיער תלויה בלחות/יובש, הטמפרטורה

ארבע העונות

על פי הפילוסופיה הסינית, ארבע העונות מתארות תהליכים שונים ואנרגיות שונות המשלימות זו את זו וביחד יוצרות איזון המאפשר חיים על פני האדמה. כל עונה משפיעה אחרת על האדם מבחינה פיזית, רגשית ורוחנית. גוף האדם הוא כמו האדמה הגדולה שבה מתרחשים תהליכים ואנחנו בעצם המקרוקוסמוס של הטבע, שבתוכו מרוכזים ארבע העונות וחמשת האלמנטים. כמו כן,

שבעת הרגשות הנפשיים

מחוללי המחלות העיקריים הם שבעת הרגשות. כאשר הם לא מאוזנים, הם משפיעים על האיברים הפנימיים על ידי הפרעה בזרימה ההרמונית של האנרגיה והדם באיבר. כל איבר שנפגע על ידי הרגש המשויך לו מפריע את הרמונית ה – SHEN. תיאור הרגשות כעס: הכעס כולל רגשות נלווים כמו מרמור, נרגנות, כעס מודחק, תסכול, דיכאון, זעם, איבה ועוינות.

האנרגיה המולדת – JING

על פי הפזיולוגיה הסינית ישנם מקורות לאנרגיה בגוף: מקור שעובר בתורשה מההורים, ומקור הנרכש במהלך חיינו על ידי מזון, שתייה ואויר. האנרגיה המולדת זו תמצית הנקראת "ג'ינג", היא מורשת בזמן ההפריה ומשולה למצבר בעל פוטנציאל אנרגטי מסוים, השונה מאדם לאדם על פי מצב ההורים. מרגע קבלתו הוא הולך ומתבזבז במרוצת השנים, אי אפשר למלא אותו