Posts Tagged ‘ג'ינג’

האנרגיה המולדת – JING

על פי הפזיולוגיה הסינית ישנם מקורות לאנרגיה בגוף: מקור שעובר בתורשה מההורים, ומקור הנרכש במהלך חיינו על ידי מזון, שתייה ואויר. האנרגיה המולדת זו תמצית הנקראת "ג'ינג", היא מורשת בזמן ההפריה ומשולה למצבר בעל פוטנציאל אנרגטי מסוים, השונה מאדם לאדם על פי מצב ההורים. מרגע קבלתו הוא הולך ומתבזבז במרוצת השנים, אי אפשר למלא אותו