Posts Tagged ‘מחוללי הרגישויות’

חיטה רעה לאדם

החיטה רעה לאדם: בעידן המודרני, רבים מודעים לתזונה כמקור לבריאות, לאריכות חיים ולשמירה על משקל תקין. כמו כן רובנו מודעים לחשיבות הפעילות הגופנית לבריאות ומבצעים פעילות גופנית בתדירות גבוהה יותר מאשר דור הורינו או סבינו. אבל כאשר מדפדפים באלבומי התמונות של דור ההורים או הסבים ניתן להבחין שהם היו רזים הרבה יותר ממה שאנחנו היום,