Posts Tagged ‘מחלות כרוניות’

האקולוגיה של החיידקים בגוף

בעשרים וחמש השנים האחרונות בעבודתי בקליניקה עם מטופלים אני משנה להם את התזונה היומית באופן משמעותי ביותר, אפילו אם לא הגיעו אלי בשל בעיה במערכת העיכול או למטרת הפחתה במשקל. ברוב המקרים שבהם משנים המטופלים את תזונתם לתזונה מתאימה יותר, מתפתח שינוי חיובי ביותר במצב בריאותם. בשלב מסוים הבנתי שיש משמעות לשינויים הסביבתיים האקולוגים במעיים