Posts Tagged ‘פוליפנולים’

פחמימות נחוצות להורדת משקל

פחמימות נחוצות להורדת משקל: הפחמימות הן המרכיב העיקרי בתזונת האדם והן זמינות במרבית מקורות המזון, בפרט באילו שמקורם מן הצומח כגון: דגנים, קטניות ופירות. תפקידן העיקרי של הפחמימות הוא לספק אנרגיה. נהוג להבחין בין פחמימות פשוטות לבין פחמימות מורכבות. הפחמימות הפשוטות נמצאות בצורתן הטבעית בפירות, בירקות כמו גזר ובטטה, בתירס מתוק. צריכת הפחמימות הפשוטות שנמצאות